envire

opleiden voor de bouw- en omgevingskwaliteit van morgen

Onze opleidingen

insteek

samen bouwen aan een duurzaam Nederland

Over Envire

opleidingsaanpak

de praktijk als uitgangspunt: in opleiding en toetsing

Onze werkwijze

Over Envire

Envire ondersteunt (particulier) opdrachtgevers, bouw- en onderhoudsprofessionals en inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht / private kwaliteitsborgers. Gericht op het bouwen, borgen en onderhouden van integraal duurzame woon- en werkgebouwen met een optimaal binnenklimaat.

Cursus (collectief) particulier opdrachtgeverschap

Zelf (of samen met anderen) opdrachtgever zijn voor de bouw van huis of werk-, school- of buurtgebouw is enthousiasmerend en maakt het mogelijk eigen wensen te realiseren. Maar…bij bouwen komt nogal wat kijken. De cursus particulier opdrachtgeverschap bereid je voor op de kansen maar ook op de ‘haken en ogen’ van (het aansturen van) een bouwproces: van plan tot oplevering!

Inspecteur BWT / Private Kwaliteitsborger (professional)

Duurzaam, veilig en gezond. Uitgangspunten voor een woning, kantoor, bedrijfs- of publieksruimte. De registererkende post HBO opleiding Inspecteur Bouw- en WoningToezicht / Private Kwaliteitsborger leidt effectief en efficiënt op voor het borgen daarvan. Als Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht bij de overheid of, na ingang van de Wet KwaliteitsBorging Bouw, als private kwaliteitsborger.

Opleiding duurzaam bouwen en onderhouden (professional)

Duurzaam bouwen: energiezuinig, CO2 beperkt en herbruikbaar. Het belang is intussen algemeen erkend. De mogelijkheden -onder andere bouwen met natuurlijke materialen- bestaan. De toepassing vraagt extra kunde. Deze opleiding biedt bouwinspecteurs, private kwaliteitsborgers, bouwers en onderhoudsverantwoordelijken daarvoor een stevige, praktische basis.

T: 0622695028

E: info@envire.nl

Kievitsweg 118

2983 LG    RIDDERKERK