Opleiding duurzaam bouwen en onderhouden (professional)

Waarom?

Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. De door iedereen ervaren klimaatverandering, de (inter)nationale afspraken, rechterlijke uitspraken, veranderprogramma’s en een sterk groeiend bewustzijn bij de individuele inwoners van Nederland nopen tot aandacht en actie.

Omdat gebouwen een belangrijke factor zijn in de CO2 productie heeft de overheid in regelgeving en met stimulerende maatregelen ingezet op een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee een vermindering van de CO2(‘broeikasgas’) uitstoot. Die verbetering wordt voorzien door de consumptie van energie te beperken én door de benodigde energie te maken zonder gebruik van fossiele brandstoffen.

Duurzaamheid gaat over meer dan het beperken van gebruik van (fossiele) energie:

 • toepassing van herbruikbare materialen die het milieu, zowel qua aantasting (giftigheid) als in hun productiewijze, zo min mogelijk belasten;
 • het creëren van een gezond en veilig leefklimaat (watermanagement, fijnstofreductie, zuurstofproductie)
 • een zodanig binnenklimaat van gebouwen dat gezond en prettig kan worden gewoond/gewerkt;
 • levensloopbestendig ontwerpen, bouwen en inrichten van gebouwen/woningen.

Duurzaamheid, in dit meer uitgebreide perspectief, raakt bouwen, renoveren, geschikt maken voor hergebruik en onderhoud van gebouwen. De toe te passen (natuurlijke)materialen, technieken en installaties beïnvloeden elkaar. Dat betekent dat nieuwe kunde noodzakelijk is bij alle betrokkenen.

De opleiding duurzaam bouwen en onderhouden biedt daarvoor een stevige basis.

Voor wie?

 • Ontwerp & realisatie: architecten, bouwkundigen, bouwkundig adviseurs, bouwers, installatie-adviseurs
 • (Overheids)vastgoedmanagers & onderhoudsverantwoordelijken
 • Kwaliteitsborging: inspecteurs bouw- en woningtoezicht, private kwaliteitsborgers

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • module begrippen en begripsvorming
 • module gezondheid, binnenklimaat en levensloopbestendigheid
 • module duurzaam isoleren
 • module water(her)gebruik& -management
 • module duurzame installaties
 • module meten & berekenen
 • module ecologische footprint & hergebruik
 • module normen & systemen
 • module Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan
 • module duurzaamheidscommunicatie & gebruikersbeïnvloeding
 • praktijkassessment inspectie strobouw/bestaande bouw
 • teamassessment integraal duurzaam gebouw/ DMJOP

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de opleidingsonderdelen.

Deelnemen?

Entree- eis

Deelnemen is mogelijk voor kandidaten met bouwkundige kennis op HBO niveau en drie jaar relevante werkervaring.

Studiebelasting, doorlooptijd en kosten

De opleiding kent een studiebelasting van 456 uur. Daarvan zijn 176 contacturen (44 dagdelen) en 280 zelfstudie uren (70 dagdelen). De opleiding wordt tweewekelijks gerealiseerd op twee aaneengesloten dagdelen(dus 1 dag per twee weken). De totale opleiding heeft een doorlooptijd van 36 weken.

Locatie

De opleiding wordt gerealiseerd nabij het centrum van Nederland. Ook is het mogelijk voor samenwerkende gemeenten/omgevingsdiensten/organisaties de opleiding op een door hen gewenste locatie te organiseren. Uitgangspunt is een minimumaantal van 6 deelnemers.

Kosten

De  opleiding ‘Duurzaam bouwen & Onderhouden’ kost € 5.200,- exclusief BTW. Betaling in 10 termijnen van € 545,- ex BTW is mogelijk.

Start opleiding & inschrijven

De eerstvolgende opleiding ‘Duurzaam bouwen & Onderhouden’ staat op 15 november 2017.

Aanmelding kan plaatsvinden via de website (contact). De aanmelding is definitief na rechtsgeldige ondertekening van de opleidingsovereenkomst. De cursus gaat door bij een minimum aantal van 6 deelnemers (maximaal 14 deelnemers).

T: 0622695028

E: info@envire.nl

Kievitsweg 118

2983 LG    RIDDERKERK