Over Envire

Envire gelooft in samen werken in- en aan de omgeving. Op basis van een integrale aanpak. Met optimaal toegeruste mensen.

Visie

Integrale omgevingsontwikkeling en -veiligheid

Integraal kijken naar -fysieke- veiligheid, gezondheid en een duurzaamheid in de (leef)omgeving. Een visie ontwikkelen voor de optimalisatie en borging van leefomgeving, leefbaarheid, bouwkwaliteit en (fysieke) veiligheid.

Gezamenlijk ontwikkelen en borgen, uitgaande van een evenwichtige invulling van ‘het speelveld’

Gebouwkwaliteit, integrale duurzaamheid en een optimaal binnenklimaat ontwikkelen en realiseren vraagt om intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen: opdrachtgever, gebouweigenaar, ontwerper, bouwen, installatiedeskundige en kwaliteitsborger.

Daarvoor is het belangrijk dat alle betrokkenen in het proces deskundig gesprekspartner zijn.

Missie

Envire ondersteunt opdrachtgevers, architecten, bouwers, (private) kwaliteitsborgers en omgevingsorganisaties in hun ontwikkeling. Met visie-ontwikkeling, onderzoek en opleidingen/trainingen draagt Envire bij aan de verdere ontwikkeling van integrale duurzaamheid en kwaliteit in de gebouwde omgeving.

Historie Envire

Eind 2007 kende de stad Amsterdam een tekort van 50 bouwinspecteurs op de 250 functies. Op initiatief van de gezamenlijke hoofden vergunningverlening en handhaving werd een opleidingsproject ontwikkeld. In samenwerking met hogeschool INHolland en het ROC van Amsterdam ontstond een leer-/werktraject waarin kandidaten zonder bouwkundige achtergrond werden opgeleid tot BWT inspecteur. Op dit moment werken in Amsterdam 25 inspecteurs bouw- en woningtoezicht, die op deze wijze zijn opgeleid.

In 2010 heeft de gemeente Amsterdam het opleidingsproject ondergebracht in de stichting BWTOPLEIDING.NL met de opdracht de ontwikkelde deskundigheid/opgedane ervaring ook beschikbaar te maken voor andere gemeenten.

Begin 2013 is deze opdracht, mede op basis van signalen uit de Omgevingsdiensten, verbreed: de stichting Envire (environmental education), opgericht in augustus 2013, geeft hieraan invulling.

Organisatie

Stichting Envire bestaat uit een klein kernteam, dat wordt aangevuld met deskundigen voor de ontwikkeling en realisatie van de diverse opleidingen/trainingen. De stichting werkt virtueel en kent daarom lage kosten.

Gerichte praktijkkennis wordt ingebracht door docenten die werkzaam zijn in de praktijk, bij duurzaamheidsorganisaties,  omgevingsdiensten en gemeenten.

T: 0653214697

E: info@envire.nl

Prattenburg 307

2036 SL Haarlem