De werkwijze van Envire

Kwaliteit & examinering

Stichting Envire streeft naar  kwaliteit. De opleiding Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht/private kwaliteitsborger is geaccrediteerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs(overige opleidingen) voor opname in het register Stichting Post Hoger Onderwijs Nederland.

Deelnemers die met goed gevolg de toetsen afleggen van de opleiding Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht/private kwaliteitsborger ontvangen een diploma en worden vermeld in het openbare register van de stichting post Hoger Onderwijs Nederland en ontvangen een diploma van de stichting Envire.

Deelnemers die met goed gevolg de toetsen afleggen van de opleiding duurzaam bouwen en onderhouden ontvangen een diploma van de stichting Envire.

Examinering vindt plaats op basis van een opleidings- en examenreglement per opleiding. De examencommissie houdt toezicht op examenverloop en -kwaliteit.

Deelnemers aan de cursus (collectief) opdrachtgeverschap (particulier) ontvangen een bewijs van deelname.

Doorlopende ontwikkeling

Technologie en het omgevingsrecht ontwikkelen doorlopend. Het belang van integrale omgevingsoptimalisatie (duurzaamheid & veiligheid) neemt toe. Burgers, organisaties en bedrijven verwachten klantvriendelijke en adequate samenwerking en dienstverlening. En het bevoegd gezag wil optimaal ondersteund worden in haar verantwoordelijkheden.

Dat betekent dat het continu opdoen van inzichten en (door)ontwikkelen van opleidingen/trainingen noodzaak is. Envire actualiseert, in samenwerking met haar partners, doorlopend.

Internationaal georiënteerd

Omgeving en veiligheid zijn geen exclusief Nederlandse uitdaging. Internationaal valt veel te leren en te delen over invalshoeken en aanpak. Envire zoekt in- en buiten Nederland naar kennis- en samenwerkingspartners.

Gezamenlijk organiseren = kostenreductie

Stichting Envire richt zich, als oorspronkelijk vanuit de overheid geïnitieerde not-for-profit organisatie, op het optimaal ondersteunen van gemeenten en omgevingsdiensten. Daar waar (samenwerkende) gemeenten/omgevingsdiensten gezamenlijk opleidingscapaciteit inkopen gaat Envire graag in gesprek over een, met de bezetting van een cursusgroep samenhangende, gereduceerde cursusprijs.

T: 0653214697

E: info@envire.nl

Prattenburg 307

2036 SL Haarlem